Basoka er tillitsfulle, trivelige og dyktige. Anbefales på alle plan!

Thommie Myhrvold, PodMaster


Basoka laget en funksjonell og god nettside for oss i Fransiskushjelpen, og var enkle å kommunisere med underveis. Vi er strålende fornøyd og anbefaler Basoka på det varmeste!

Kristine Mo Karlsen, Fransiskushjelpen


Live Wire Booking & Management er kjempefornøyd med våre nye websider laget av Basoka! God og hyggelig kommunikasjon. Rask oppfølging og publisering! Anbefales på det varmeste!

Meget godt fornøyd med jobben som ble gjort i forbindelse med ny nettside for vårt selskap Tiberius Eiendom.

Erlend Lilleberg, Tiberius Eiendom